Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Робочі програми дисциплін, що викладаються на кафедрі

Для студентів спеціалізації "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії" спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – бакалаврат

Повна форма навчання

1-й курс

- Навчально-ознайомча практика

2-й курс

Електроматеріалознавство

Електричні машини

Вимірювання, контроль та діагностика в системах з відновлюваними джерелами енергії

Електричні та низковольтні комутаційні апарати

Процеси та технології виробництва електричної енергії

- Навчально-ознайомча практика

3-й курс

Вимірювання, контроль та діагностика в системах з відновлюваними джерелами енергії

Основи вітроенергетики

- Математичні методи і моделі в енергетиці

Електричні системи та мережі

4-й курс

Електрична частина станцій та підстанцій. Електропостачання.

Акумулювання енергії в системах з відновлюваними джерелами енергії

Електричне освітлення

Сонячна енергетика

Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем

Процеси та технології виробництва електричної енергії

- Гідроенергетика

Біоенергетика

Використання вторинних енергоресурсів підприємств

Воднева та низькопотенційна енергетика

- Діагностика та надійність систем з відновлюваними джерелами енергії

Скорочена форма навчання

1-й курс

Електричні машини

Вимірювання, контроль та діагностика в системах з відновлюваними джерелами енергії

Електричні та низковольтні комутаційні апарати

- Навчально-ознайомча практика

2-й курс

Практична електротехніка

Основи вітроенергетики

Електричні машини

- Електромеханічні перетворювачі в системах з відновлюваними джерелами енергії

- Математичні методи і моделі в енергетиці

Електричні системи та мережі

- Виробнича практика

3-й курс

Електрична частина станцій та підстанцій. Електропостачання.

Акумулювання енергії в системах з відновлюваними джерелами енергії

Електричне освітлення

Сонячна енергетика

Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем

Процеси та технології виробництва електричної енергії

- Гідроенергетика

Біоенергетика

Використання вторинних енергоресурсів підприємств

Воднева та низькопотенційна енергетика

- Діагностика та надійність систем з відновлюваними джерелами енергії

- Дипломування

 Для студентів спеціалізації "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії" спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – магістратура

1-й курс

- Основи наукових досліджень та перспективні тенденції розвитку відновлюваних джерел енергії

Комплексне використання відновлювальних джерел енергії

Інформаційні системи обліку електроенергії

Системи з розподіленою генерацією

Математичне, комп'ютерне та фізичне моделювання в енергетиці

Проектування та конструювання систем альтернативної енергетики

Автоматизація та керування об'єктом в системах з розподіленою генерацією

Основи енергоефективності, надійності та безпеки систем альтернативної енергетики

Екологічні та соціально-правові аспекти відновлюваної енергетики

Енергоресурсозбереження та основи енергоменеджменту

2-й курс

- Інтелектуальні та децентралізовані системи електропостачання

- Математичне моделювання систем та процесів

- Підготовка магістерської дисертаціїДля студентів з інших спеціальностей – бакалаврат

1-й курс

Електричні машини (скор. форма, 141)

- Іноземна мова

2-й курс

Електроматеріалознавство

Електричні машини (141 - ЕЕЕ)

Електричні машини (184 - ГМЕ)

Електричні машини (скор. форма, 141 - ЕЕЕ)

- Electrical machines (141 - ЕЕЕ)

- Теорія електричних та магнітних кіл (123 - )

- Теорія електричних та магнітних кіл (151 - )

Електротехніка

- Електротехнічні матеріали

Основи електротехніки

Основи електротехніки та електричні машини для верстатів з ЧПК

Спеціальні питання електричних машин

Електричні машини та промислова електроніка

3-й курс

- Electrical machines

Електричні машини

- Електротехніка та електричне обладнання

Основи електротехніки

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Електротехніка та електроніка

Основи електрифікації

Основи електротехніки і електроніки

Основи та термінологія у галузі електротехніки

Основи та термінологія у галузі електроенергетики

4-й курс

Основи електрифікації

Для студентів з інших спеціальностей - магістратура

1-й курс

- Мікропроцесорні системи керування та захисту  

© 2006-2019 Інформація про сайт