Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
З М І С Т

 

 

З М І С Т

 

 

Частина 1. Електропостачання та електроустаткування

 

А.А. Шавелкин. Потери энергии в многоуровневых преобразователях частоты при разных топологиях схем

О.В. Остапчук. Вплив активної складової при компенсації струму замикання на землю

Ф.П. Шкрабець, В.Г. Скосирєв. Вплив заземлення нейтралі на параметри нульової послідовності

Т.М. Міщенко. Вплив випадкової зміни напруги у контактній мережі на електромагнітні процеси в експлуатаційному тяговому режимі електровоза ДЕ–1

С.Н. Проценко. Снижение энергопотребления на конвейерном транспорте угольных шахт

Ю.М. Бiлiченко. Про енергозбереження на шахтному електровозному транспорті

Т.М. Міщенко. Вплив напруги контактної мережі на перехідні електромагнітні процеси при зовнішньому короткому замиканні в силових колах електровоза ДЕ1

А.Б. Иванов, И.А. Кириллов, П.В. Камышанский. Методы обнаружения дуги при токосъеме рудничных контактных электровозов

В.Г. Сиченко, В.А.Зубенко, Д.О. Босий, М.О. Фесик, В. М. Козачок, В.М. Коротун. Дослідження показників якості електричної енергії  на тягових підстанціях постійного струму електрифікованих залізниць

А.А. Колб. К расчету высокочастотных пульсаций тока силового активного компенсатора реактивной мощности

 

Частина IІ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

 

П.Ю. Огеенко. Организация передачи информации в системе управления электроснабжением шахты

Н.В. Глухова. Переваги застосування віртуальних вимірювальних приладів у гірничій галузі

А.А. Прилипко. Аналіз різновидів виявлення зміни магнітної індукції в зоні спрацювання точкового колійного датчика

Л.І. Мещеряков. Підвищення ефективності інформаційних характеристик дисперсійних функцій

О.І. Бондар. Математичні моделі електротехнічних комплексів електролітичного осадження металів

Ю.Г. Качан. А.В. Николенко, В.В. Степкин. Анализ адекватности математической модели методической печи

В.Т. Белан, В.И. Корсун, Е.М. Снежко. Математическая модель работы оператора мостового крана

Е.А. Токарева. Типы информации на горном предприятии и методика ее обработки в задачах управления

Убай Юсеф Саламах Аль Мададха. Система автоматической оптимизации крупности помола руды в замкнутом цикле измельчения

 

Частина III. ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 

А.М. Галиновский. Е.А. Ленская. Электромашинно-вентильные преобразователи с регулированием амплитуды выходного напряжения изменением тока возбуждения

Н.Н. Заблодский, А.П. Овчар, В.А. Квасов. Математическая модель полифункционального электромеханического преобразователя как теплообменной системы с внутренними источниками тепловой энергии

Ю.Г. Качан, В.Б. Траппер, А.О. Кардиян. Об оценке суммарных экономических потерь от работы асинхронного электродвигателя в условиях некачественного питания

С.С. Ільїна. Аналіз умов роботи скіпів у стовбурах з порушеною геометрією та засобів стабілізації їхнього руху

А.В. Шаповалов. Статистична оцінка впливу відхилень розмірів елементів магнітного кола додаткових полюсів електровозних тягових двигунів на їх ступінь іскріння

Ю.Г. Качан, А.В. Николенко, В.В. Кузнецов. О моделях функционирования асинхронного двигателя в условиях некачественного питания

М.А. Дудля, Л.І. Мещеряков, Р.С. Істомін, А.І. Романов. Відновлення ліквідованих свердловин за допомогою пристрою утворення субгоризонтальних отворів

П.О. Лоза. Определение эквивалентного тока часового режима при приемо-сдаточных испытаниях вспомогательных тяговых электрических машин

 

Реферати

 

Рецензія

 

Требования к оформлению статей

 

© 2006-2018 Інформація про сайт