Національний гірничий університет — відповідність Часу

Спеціальність

"НЕТРАДИЦІЙНІ І ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЭНЕРГІЇ"

Напрям підготовки - 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка "

Ліцензійний обсяг прийому – 40 чол. 

Навчання за рахунок держбюджету та контракту. 


Освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • Бакалавр - 4 (3) року навчання;
 • Спеціаліст - 1 рік навчання;
 • Магістр - 1,5 року навчання.
 • Форми навчання:

 • Денна;
 • Денна (зі скороченим терміном навчання.
 • Кваліфікація фахівця:

 • Спеціаліст: Інженер електрик
 • Кваліфікація магістра:

 • Професіонал в області електротехніки (інженер-електрик, інженер-дослідник).
 • Для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

  Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти:

 • українська мова та література;
 • математика;
 • фізика або іноземна мова (за вибором абітурієнта).
 • Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (на споріднені напрями підготовки):

 • українська мова за професійним спрямуванням;
 • іспит за фахом;
 • Сфера діяльності:

  дослідження, розробка, виробництво і експлуатація систем з нетрадиційними та відновлювальними джерелами енергії, проектування, виготовлення, налагодження, експлуатація та ремонт електрообладнання та мереж промислових і сільськогосподарських виробництв.

  Первинні посади випускників:

  інженер-енергетик, інженер-електрик, інженер-конструктор, інженер з налагодження, випробування, експлуатації та ремонту електроустаткування, інженер-проектувальник, інженер-дослідник, науковий співробітник, фахівець з використання нетрадиційних і вторинних джерел енергії промислових виробництв.

  Великі можливості для працевлаштування:

 • проектування, конструювання, монтаж, експлуатація та ремонт енергоустановок, в тому числі з нетрадиційними та відновлювальними джерелами енергії;
 • системи тепло-і електропостачання;
 • промислові, сільськогосподарські і комунально-побутові підприємства;
 • установи, які займаються екологією та енергозбереженням;
 • науково-дослідні та проектно-конструкторські установи енергетичного напрямку
 • Підготовка майбутніх фахівців забезпечується:

 • вивченням дисциплін математичного та природничо-наукового циклів;
 • засвоєнням обчислювальної техніки, комп'ютерних та інформаційних технологій для моделювання та конструювання сучасного електротехнічного обладнання;
 • потужної професійної та практичної підготовкою в області електротехніки та електротехнологій, в тому числі вивчення теоретичних основ електротехніки, електромеханіки, технічної механіки, промислової електроніки, мікропроцесорної техніки, засобів і систем автоматичного управління і регулювання та ін.
 • Глибокі знання з теорії та практики різних перетворювачів енергії:

 • вітрової,
 • сонячної,
 • енергії малих річок і водотоків,
 • геотермальної низькопотенціальний,
 • вторинних енергоресурсів промислових і сільськогосподарських підприємств,
 • інших нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.
 • Для забезпечення ефективної практичної підготовки фахівців кафедра оснащена сучасними лабораторіями та комп'ютерним класом, відповідають вимогам навчального процесу і рівнем оснащеності аналогічних лабораторій і провідних вузів України та світу.

  Міжнародна діяльність

  В рамках програм міжнародного співробітництва студенти мають можливість пройти практику або стажування у вищих навчальних закладах та на промислових підприємствах Німеччини та Польщі.


  Перелік дисциплін, які вивчають студенти спеціальності:141 –Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація "Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії";)

  Завантажити презентацію спеціальності

  Vkontakte Twitter GooglePlus

  © 2006-2017 НГУ Інформація про сайт