Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дипломування • МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальності 7.(8) 05070107 «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»
 • ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
 • ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
 • ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ
 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА
 • Перелік матеріалів для ДЕК
 • Подання до ДЕК
 • Титул та завдання

 • ПЕРЕЛІК ТЕМ МАГІСТЕРСЬКИХ  ДИСЕРТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ГРУПИ 141М-16-3

  п/п

  ПІБ

  науковоко керівника

  ПІБ

  магістра

  Тема

  1.

  проф. Шкрабець Ф.П

  Леонова М.О

  Дослідження потенціалу відновлюваних джерел енергії для забезпечення потреб шляхопроводів через р. Дніпро в межах центральної частини м Дніпро

  Кушнір Т.А

  Розробка системи комплексного енергопостачання автономних об'єктів на основі відновлюваних джерел енергії

  2.

  проф. Іванов О.Б.

  Пустельник Н.С

  Дослідження системи акумулювання сонячної енергії у тепличному господарстві агрокомплексів

  Краснощок П.М

  Система орієнтування фотоелектричних панелей сонячної електростанції

  3.

  проф. Плаксін С.В

  Салтиков М.О.

  Обґрунтування раціонального режиму роботи тракерной установки.

  Новіков В.С.

  Розрахунок величини ємності накопичувача тракерной установки для забезпечення працездатності в автономному режимі

  4.

  доц. Ципленков Д.В.

  Смірнов Є.О

  Обґрунтування ефективності застосування теплових насосів в системі оборотного водопостачання металургійного підприємства

  Карчинський А.І.

  Дослідження можливості застосування сонячних колекторів для системи холодопостачання приміщень

  Мотовилов Р.О.

  Обґрунтування використання викідного тепла газодетандерних установок

  Дудник М.К.

  Оцінка ефективності застосування відновлюваних джерел енергії для енергопостачання енергопасивних будинків

  5.

  доц. Гребенюк А.М.

  Репешко В.В.

  Розробка системи освітлення автомобільних мостів з застосуванням альтернативних джерел енергії

  6.

  доц. Колб А.А.

  Мікшакова С.І.

  Аналіз експлуатаційно економічних параметрів різних типів сонячних панелей з урахуванням їх деградації

  Гребьонкіна Д.В.

  Оцінка ефективності використання сонячних електростанцій для згладжування піків енергоспоживання підприємства

  Свинарчук М.Є.

  Порівняльний аналіз експлуатаційно-економічних параметрів і методик розрахунків різних типів сонячних колекторів

   


  © 2006-2018 Інформація про сайт