Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дипломування • МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальності 7.(8) 05070107 «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»
 • ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
 • ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
 • ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ
 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА
 • Перелік матеріалів для ДЕК
 • Подання до ДЕК
 • Титул та завдання


 • Графік захисту дипломних проектів на кафедрі ВДЕ

  20.06.2018          

   1      Алексенко Сергій Дмитрович                 

  2       Козін Руслан Вячеславович           

  3       Хохліч Владислав Олександрович          

  4       Кучерявий Денис Костянтинович           

  5       Харьківський Дмитро Ігорович               

  6       Вечеринський Кирило Едуардович         

  7       Дон Олександр Володимирович              

  8       Чмих Михайло Юрійович              

  9       В`язова Маргарита Андріївна                 

  10     Ярошенко Яків Васильович           

          

           21.06.2018          

  1       Кліпін Сергій Олександрович                 

  2       Лябагова Тетяна Валеріївна           

  3       Великий Павло Ігорович                

  4       Худан Іван Олександрович            

  5       Неверовський Ігор Вячеславович            

  6       Копійка Алла Вікторівна               

  7       Біленко Владислав Ігорович          

  8       Сабініч Андрій Олегович               

  9       Литвинчук Юрій Миколайович              

  10     Ведмеденко Вадим Миколайович           

   

           22.06.2018          

  1       Ахмедов Олександр Ахмедович              

  2       Свиридов Богдан Віталійович                 

  3       Пятенко Денис Олегович               

  4       Сьомушкін Дмитро Володимирович                

  5       Маліхова Ірина Артурівна             

  6       Глоба Олена Сергіївна       

    


  Теми дипломних проектів бакалаврів 2018 р.

  ЕЕ-14-3 Бакалавр

   

   

  1

  Алексенко С. Д.

  Аналіз можливостей використання сонячної енергії для енергетичних потреб житлового комплексу SKY CITY

  Analysis of the possibilities of solar energy utilization for the energy needs of the SKY CITY residential complex

  доц. Головченко А.С.

   

  2

  В`язова М.А.

  Застосування частотного перетворювача лінійного електроприводу високошвидкісного наземного транспорту

  Application of the frequency converter of linear electric drive of high-speed ground transport

  проф. Плаксін С.В.

   

  3

  Вечеринський К.Е.

  Порівняльна оцінка варіантів енергозабезпечення житлового котеджу за рахунок альтернативних джерел

  Comparative estimation of variants of a residential cottage power supply by means of alternative energy sources

  проф. Шкрабець Ф.П.

   

  4

  Глоба О. С.

  Реконструкція електропостачання заводу ПАТ "Гарант-Агро"

  Reconstruction of the power supply of the PJSC Garant-Agro plant

  доц. Колб А.А.

   

  5

  Кліпін С. О.

  Розробка системи енергозабеспечення навчального корпусу № 8 Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" з застосуванням геліоенергетики та теплових насосів

  Power supply system development of the educational building No. 8 of the National Technical University "Dnipro  Polytechnic" with the use of solar energy and heat pumps

  доц. Ципленков Д.В.

   

  6

  Кучерявий Д.К.

  Розробка лабораторного стенду з дослідження роботи системи обліку електричної енергії

  Development of a laboratory test-bench for the study of the electrical energy accounting system operation

  доц. Остапчук О.В.

   

  7

  Литвинчук Ю. М.

  Розробка проекту мережевої сонячної електростанції для умов Могилів-Подільського району Вінницької області.

  Development of the project of a network solar power plant for the conditions of the Mohyliv-Podilsky district of the Vinnytsia region

  доц. Гребенюк А.Н.

   

  8

  Лябагова Т. В.

  Аналіз режимів роботи асинхронного генератора подвійного живлення для вітротурбін

  Analysis of asynchronous generator modes of dual-feed for wind turbines

  проф. Іванов О.Б.

  проф. Ляшек Павлячек

   

  9

  Маліхова І.А.

  Розробка проекту мережевої сонячної електростанції розташованої на даху автостоянки № 15 м. Дніпро

  Development of a project of a network solar power station located on the roof of the parking lof No. 15 in Dnipro

  доц. Ципленков Д.В.

   

  10

  Сабініч А. О.

  Розробка системи горячого водопостачання сталелитейного цеха з використанням солнечних колекторів

  Development of the hot water supply system of the steel-casting foundry with the use of solar collectors

   

   

   

  ст. викл. Федоров С.І.

   

  11

  Хохліч В. О.

  Розробка лабораторного стенду з дослідження комунікаційних можливостей приладів обліку системи АСКОЕ

  Development of a laboratory test-bench for the study of communication capabilities of accounting devices for automatic monitoring and control system of electric power

  доц. Остапчук О.В.

   

  12

  Ярошенко Я. В.

  Розробка проекту плавучої мережевої сонячної електростанції в умовах Камянського водосховища Дніпропетровської обл.

  Development of a project of a floating network solar power plant in the conditions of the Kamyansky reservoir, Dnipropetrovsk region water.

  доц. Гребенюк А.Н.

   

  ЕЕС-15-2  Бакалавр

  1

  Ахмедов О.А.

  Розробка мережевої сонячної електростанції розташованої на дахах корпусів № 5 та 10 Національного технічного університету "Дніпропетровська політехніка"

  Development of a network solar power station located on the roofs of educational buildings No. 5 and No.10 of the National Technical University "Dnipro  Polytechnic"

   

  доц. Ципленков Д.В.

   

  ас. Кириченко М.С.

   

  2

  Біленко В. І.

  Технічне переозброєння  силової підстанції агломераційного цеху в умовах філії "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"

  Technical re-equipment of the power substation of the sinterring plant in the conditions of the subsidiary company "Vilnohirsk Mining and Metallurgical Plant", PJSC "United Mining and Chemical Company"

  доц. Ципленков Д.В.

   

  3

  Ведмеденко В.М.

  Розробка системи високовольтного електропостачання машинобудівного заводу

  Development of the high-voltage power supply system of the machine-building plant

  доц. Красовський П.Ю.

   

  4

  Великий П. І.

  Обґрунтування та вибір силових комутаційних апаратів системи електропостачання ПАТ "Електрокабель", м. Кривий Ріг

  Justification and selection of power switching devices of the PJSC "Electrocable " power supply system in Kryvyi Rih

  доц. Колб А.А.

   

  5

  Дон О.В.

  Лінійний індукторний генератор для бортової електромережі магнітоплану

  Linear induction generator for the on-board power grid of the magnetoplane

  проф. Плаксін С.В.

   

  6

  Козін Р. В.

  Розробка автономної системи освітлення внутрішньобудинкових приміщень в умовах ОСББ за адресою пр. Героїв 1, м. Дніпро

  Development of autonomous insight lighting system for buildings of ACMB at the address of ave. Heroiiv Ave in Dnipro

  доц. Ципленков Д.В.

   

  7

  Копійка А. В.

  Використанням відновлюваних джерел енергії в системі електропостачання ТОВ "Деміс-Агро

  Using renewable energy sources in the power supply system of "Demis-Agro" Ltd.

  доц. Колб А.А.

   

  8

  Неверовський І. В.

  Обґрунтування  та вибір параметрів мікропроцесорних пристроїв захисту для системи електропостачання філії "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

  Justification and selection of parameters for microprocessor security devices of the power supply system of the subsidiary company "Vilnohirsk Mining and Metallurgical Plant", PJSC "United Mining and Chemical Company

  доц. Красовський П.Ю.

   

  9

  Пятенко Д. О.

  Реконструкція системи електропостачання конверторного цеху ПАТ «Дніпровський меткомбінат»

  Reconstruction of the power supply system of the converter department of PJSC "Dniprovsky Metallurgical Plant"

  доц. Красовський П.Ю.

   

  10

  Свиридов Б. В.

  Порівняльний аналіз мережевих сонячних електростанцій розташованих на стінах навчального корпусу № 7 Національного технічного університету "Дніпропетровська політехніка", які виконані на основі сонячних панелей різного типу

  Comparative analysis of network solar power stations located on the walls of the educational building No. 7 of the National Technical University "Dnipro Polytechnic" that are based on solar panels of different types

  проф. Шкрабець Ф.П.

   

  11

  Сьомушкін Д. В.

  Реконструкція підстанції 35/10 кВ для умов ПАТ "Арселор Міталл Кривий Ріг", м. Кривий Ріг

  Reconstruction of 35/10 kV substation of PJSC "Arcelor Mittal Kryviy Rih" in Kryvyi Rih

  доц. Гребенюк А.М.

   

  12

  Харьківський Д.І.

  Розробка системи автономного енергопостачання заміського будинку в умовах селища Краснопілля Дніпропетровський обл

  Development of the autonomous power supply system of the country house in the Krasnopolye village, Dnipropetrovsk region

  доц. Ципленков Д.В.

   

  13

  Худан І.О.

  Розробка системи резервного енергопостачання ділянки компресорного цеху Дніпровського заводу мінеральних добрив з можливістю повернення електроенергії в мережу

  Development of backup power supply system for the compressor plant of the Dneprovsky mineral fertilizer plant with the possibility of returning electricity to the grid

   

   

   

  ст. викл. Федоров С.І.

   

  14

  Чмих М. Ю.

  Розробка пристрою для зарядки батарей акумуляторів автономного джерела живлення електроприводу системи стежання фотоелектричної установки

  Development of batteries charging device for the electric drive of autonomous power supply of photovoltaic tracking system

  проф. Плаксін С.В.

   


  ПЕРЕЛІК ТЕМ МАГІСТЕРСЬКИХ  ДИСЕРТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ГРУПИ 141М-16-3

  п/п

  ПІБ

  науковоко керівника

  ПІБ

  магістра

  Тема

  1.

  проф. Шкрабець Ф.П

  Леонова М.О

  Дослідження потенціалу відновлюваних джерел енергії для забезпечення потреб шляхопроводів через р. Дніпро в межах центральної частини м Дніпро

  Кушнір Т.А

  Розробка системи комплексного енергопостачання автономних об'єктів на основі відновлюваних джерел енергії

  2.

  проф. Іванов О.Б.

  Пустельник Н.С

  Дослідження системи акумулювання сонячної енергії у тепличному господарстві агрокомплексів

  Краснощок П.М

  Система орієнтування фотоелектричних панелей сонячної електростанції

  3.

  проф. Плаксін С.В

  Салтиков М.О.

  Обґрунтування раціонального режиму роботи тракерной установки.

  Новіков В.С.

  Розрахунок величини ємності накопичувача тракерной установки для забезпечення працездатності в автономному режимі

  4.

  доц. Ципленков Д.В.

  Смірнов Є.О

  Обґрунтування ефективності застосування теплових насосів в системі оборотного водопостачання металургійного підприємства

  Карчинський А.І.

  Дослідження можливості застосування сонячних колекторів для системи холодопостачання приміщень

  Мотовилов Р.О.

  Обґрунтування використання викідного тепла газодетандерних установок

  Дудник М.К.

  Оцінка ефективності застосування відновлюваних джерел енергії для енергопостачання енергопасивних будинків

  5.

  доц. Гребенюк А.М.

  Репешко В.В.

  Розробка системи освітлення автомобільних мостів з застосуванням альтернативних джерел енергії

  6.

  доц. Колб А.А.

  Мікшакова С.І.

  Аналіз експлуатаційно економічних параметрів різних типів сонячних панелей з урахуванням їх деградації

  Гребьонкіна Д.В.

  Оцінка ефективності використання сонячних електростанцій для згладжування піків енергоспоживання підприємства

  Свинарчук М.Є.

  Порівняльний аналіз експлуатаційно-економічних параметрів і методик розрахунків різних типів сонячних колекторів

   


  © 2006-2018 Інформація про сайт