Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Галузь знань: 14 – Електрична інженерія

Спеціальність: 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кафедра електротехніки є:

невипусковою за першим (бакалавр) та  другим (магістр) освітніми рівнями навчання

більш докладно про підготовку на цих рівнях можно подивитися на сторінках випускових кафедр:

 - кафедра електроенергетики 

 - кафедра електропривода 

випусковою за третім (доктор філософії) освітньо-науковим рівнем навчання зі спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

Переваги навчання у нас:

Великі можливості для працевлаштування:

 • проектування, конструювання, монтаж, експлуатація та ремонт енергоустановок, в тому числі з нетрадиційними та відновлювальними джерелами енергії;
 • системи тепло-і електропостачання;
 • промислові, сільськогосподарські і комунально-побутові підприємства;
 • установи, які займаються екологією та енергозбереженням;
 • науково-дослідні та проектно-конструкторські установи енергетичного напрямку
 • Підготовка майбутніх фахівців забезпечується:

 • вивченням дисциплін математичного та природничо-наукового циклів;
 • засвоєнням обчислювальної техніки, комп'ютерних та інформаційних технологій для моделювання та конструювання сучасного електротехнічного обладнання;
 • потужної професійної та практичної підготовкою в області електротехніки та електротехнологій, в тому числі вивчення теоретичних основ електротехніки, електромеханіки, технічної механіки, промислової електроніки, мікропроцесорної техніки, засобів і систем автоматичного управління і регулювання та ін.
 • За період навчання в університеті, наші студенти отримують:

 • ґрунтовну комп'ютерну, загально технічну та технологічну підготовку для роботи як на електро- і енергоустановках, що використовують відновлювані джерела енергії, так і на традиційних електроенергетичних об'єктах; вміння використовувати сучасні інформаційні технології для управління енергооб'єктами, що використовують відновлювані та традиційні джерела енергії;
 • глибокі знання з теорії та практики різноманітних перетворювачів енергії (вітрової, сонячної, геотермальної низько потенціальної, енергії малих річок, вторинних енергоресурсів промислових підприємств та інших нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії), а також з суміжних дисциплін: електротехніки, промислової електроніки, механіки, засобам і системам автоматичного керування і регулювання, мікропроцесорної і комп’ютерної техніки та інформаційним технологіям та ін.;
 • вміння проектувати, конструювати, впроваджувати у виробництво, споруджувати та експлуатувати електро- і енергетичні установки, що використовують традиційні та відновлювані джерела енергії для енергопостачання промислових, комунальних і побутових, сільськогосподарських об'єктів та власні будинки чи споруди;
 • навички виконання науково-дослідних робіт по створенню нових типів тепло- та електрогенеруючого обладнання, що використовують як традиційні, так і відновлювані джерела енергії;
 • навички менеджменту, маркетингу та аудиту в ринкових умовах електроенергетичних об’єктів та енергоустановок на основі відновлюваних та традиційних джерел енергії;
 • студенти, які навчаються за освітньо – кваліфікаційним рівням "магістр", на час вступу до магістратури обов'язково мають публікації та доповіді на конференціях різного рівня;
 • Для забезпечення ефективної практичної підготовки фахівців кафедра оснащена сучасними лабораторіями та комп'ютерним класом, відповідають вимогам навчального процесу і рівнем оснащеності аналогічних лабораторій і провідних вузів України та світу.

  Міжнародна діяльність

  В рамках програм міжнародного співробітництва студенти мають можливість пройти практику або стажування у вищих навчальних закладах та на промислових підприємствах Німеччини та Польщі.

  Співпраця з підприємствами та бази проходження практик

  Невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців є практика студентів. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь. Тому співробітники кафедри відновлюваних джерел дуже відповідально відносяться до цього питання: постійно розширюють ділові контакти з промисловими підприємствами та установами, підписують угоди для проходження навчальної, виробничої та переддипломної практик студентами спеціальності "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії".

  Під час навчальної та виробничої практик студенти під керівництвом закріплених викладачів кафедри відвідують промислові підприємства енергетичної галузі, де мають можливість побачити реальні об’єкти, познайомитись з технологічними процесами та закріпити теоретичні знання.

  Кафедра відновлюваних джерел енергії активно співпрацює з наступними організаціями та установами в сфері традиційної та альтернативної енергетики:

  dtek.jpg

  DSCN7258.JPG
  Екскурсія в рамках практики на сонячну електростанцію "Солар Парк Підгородне" 
  (м. Підгородне, Дніпропетровська область)

  uzlova.JPG
  uzlova1.JPG
  uzlova2.JPG
  Ознайомча екскурсія на ПС "Вузлова-150/35/6" ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 
  (м. Дніпро)

  uzlova3.JPG
  Центральний диспетчерський щит ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
   зі схемою електропостачання області (м. Дніпро)
  interpaip.JPG
  Екскурсія на металургійний завод "ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ" (м. Дніпро)

  DSCN7270.JPG
  Екскурсія  на підприємство "Оріль-Лидер"
  Ознайомлення з біогазовою установкою
  DSCN7276.JPG
  Екскурсія на Кам'яньську ГЕС

    facebook Vkontakte Twitter GooglePlus

  © 2006-2022 Інформація про сайт