Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Робочі програми обов'язкових дисциплін

ДЛЯ БАКАЛАВРІВ

для студентів спеціальності

141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


Електричні машини
Програма дисципліни Силабус
Електричні машини (англ. мовою)
Програма дисципліни Силабус
Електротехнічні матеріали
Програма дисципліни Силабус
Електротехнічні матеріали (англ. мовою)
Програма дисципліни Силабус
Основи метрології та електричні вимірювання
Програма дисципліни Силабус
Основи метрології та електричні вимірювання (англ. мовою)
Програма дисципліни Силабус
Теоретичні основи електротехніки - 2020
Програма дисципліни Силабус
Теоретичні основи електротехніки - 2021
Програма дисципліни Силабус
Теоретичні основи електротехніки - 2020 (англ. мовою) Програма дисципліни Силабус
Теоретичні основи електротехніки - 2021 (англ. мовою) Програма дисципліни Силабус
Теоретичні основи електротехніки (скорочений термін навчання) Програма дисципліни Силабус

для студентів інших спеціальностей

Електротехніка (для 133 спеціальності) Програма дисципліни Силабус
Електротехніка (для 274 спеціальності) Програма дисципліни Силабус
Електротехніка та основи електроніки (для 161 спеціальності) Програма дисципліни Силабус
Основи електропостачання гірничих підприємств (для 184 спеціальності) Програма дисципліни Силабус
Теоретичні основи електротехніки (для 151 та 152 спеціальностей) Програма дисципліни Силабус
Теорія електричних та магнітних кіл (для 123 спеціальності) Програма дисципліни Силабус


ДЛЯ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ


Наукові проблеми розвитку електроенергетики та електромеханіки. (доц. Ципленков Д.В.) Програма дисципліни Силабус
Викладацька практика. (доц. Ципленков Д.В.) Програма дисципліни Силабус


© 2006-2023 Інформація про сайт