Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Робочі програми обов'язкових дисциплін

ДЛЯ БАКАЛАВРІВ

для студентів спеціальності

141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


Електричні машини – укр. (доц. Ципленков Д.В.) Програма дисципліни Силабус
Електричні машини – англ. (проф. Іванов О.Б.) Програма дисципліни Силабус
Електроматеріалознавство – укр. (доц. Бобров О.В.) Програма дисципліни Силабус
Електроматеріалознавство – англ. (доц. Колб А.А.) Програма дисципліни Силабус
Основи метрології та електричні вимірювання – укр. (ст. викл. Федоров С.І.) Програма дисципліни Силабус
Основи метрології та електричні вимірювання – англ. (проф. Хілов В.С.) Програма дисципліни Силабус
Теоретичні основи електротехніки – 3 сем., укр. (проф. Хілов В.С.) Програма дисципліни Силабус
Теоретичні основи електротехніки – 3 сем., англ. (проф. Хілов В.С.) Програма дисципліни Силабус
Теоретичні основи електротехніки – 2 сем., укр. (проф. Хілов В.С.) Програма дисципліни Силабус

для студентів інших спеціальностей

Електротехніка (131 Програма дисципліни Силабус
Електротехніка (132) Програма дисципліни Силабус
Електротехніка (133) – 2020 рік викладання Програма дисципліни Силабус
Електротехніка (133) – 2021 рік викладання Програма дисципліни Силабус
Електротехніка (274) Програма дисципліни Силабус
Електротехніка та електромеханіка (151, кор.) Програма дисципліни Силабус
Електротехніка та електропостачання (185), англ. Програма дисципліни Силабус
Електрообладнання гірничих підприємств і установок (184) Програма дисципліни Силабус
Теоретичні основи електротехніки (151) Програма дисципліни Силабус
Теоретичні основи електротехніки (152) Програма дисципліни Силабус
Теорія електричних та магнітних кіл (123) Програма дисципліни Силабус
Основи електропостачання гірничих підприємств (184) Програма дисципліни Силабус


ДЛЯ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ


Наукові проблеми розвитку електроенергетики та електромеханіки – 2020 рік викладання Програма дисципліни Силабус
Наукові проблеми розвитку електроенергетики та електромеханіки – 2021 рік викладання Програма дисципліни Силабус

© 2006-2021 Інформація про сайт