Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Робочі програми вибіркових дисциплін2020-2021 навчальний рік

 

ДЛЯ БАКАЛАВРІВ


Інформаційні системи обліку енергії (141) Програма дисципліни Силабус
Основи вітроенергетики (141 Програма дисципліни Силабус
Практична електротехніка (141) Програма дисципліни Силабус
Спеціальні питання електричних машин (141) Програма дисципліни Силабус
Основи та термінологія у галузі електроенергетики (035) Програма дисципліни Силабус

ДЛЯ МАГІСТРІВ


Інноваційні теплові та електричні джерела енергії (141) Програма дисципліни Силабус
Мікропроцесорні системи керування та захисту (141) Програма дисципліни Силабус
Сталий розвиток енергетики (141) Програма дисципліни Силабус

ДЛЯ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Наукові засади побудови пристроїв контролю опору ізоляції розподільчих мереж (141) Програма дисципліни Силабус
Особливі режими роботи електричних машин (141) Програма дисципліни Силабус

2021-2022 навчальний рік

 

ДЛЯ БАКАЛАВРІВ

Інформаційні системи обліку енергії, доц. Дрешпак Н.С. Програма дисципліни Силабус
Основи вітроенергетики, доц. Ципленков Д.В. Програма дисципліни Силабус
Основи та термінологія у галузі електроенергетики (035) Програма дисципліни Силабус
Практична електротехніка, доц. Колб А.А. Програма дисципліни Силабус
Спеціальні питання електричних машин, доц. Колб А.А. Програма дисципліни Силабус


ДЛЯ МАГІСТРІВ

Інноваційні теплові та електричні джерела енергії, ст. викл. Федоров С.І. Програма дисципліни Силабус
Мікропроцесорні системи керування та захисту, доц. Бобров О.В. Програма дисципліни Силабус
Сталий розвиток енергетики, доц. Дрешпак Н.С. Програма дисципліни Силабус
Спеціальні розділи електротехніки, пр. Хілов В.С. Програма дисципліни Силабус
Спеціальні електричні машини, доц. Ципленков Д.В. Програма дисципліни Силабус


ДЛЯ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Наукові проблеми безпеки та надійності енергосистем Програма дисципліни Силабус
Електричні генератори у системах відновлюваної енергетики Програма дисципліни Силабус
Особливі режими роботи електричних машин Програма дисципліни Силабус

 


© 2006-2021 Інформація про сайт