Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дрешпак.JPG

Дрешпак Наталія Станіславівна

(Народилася у 1986 р.)

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електротехніки

Закінчила Національний гірничий університет у 2008 р.

Спеціальність "Енергоменеджмент", кваліфікація "магістр з енергетичного менеджменту"

К.т.н. (2010 р.) Тема дисертації - "Режими індукційного нагріву деталей машин з рознімним з’єднанням циліндричних поверхонь" за спеціальністю 05.09.03 – "Електротехнічні комплекси та системи" Доцент з 2016 р.

Сфера наукових інтересів:

Дослідження систем індукційного нагріву деталей машин, розробка принципів вимірювання та контролю ефективності споживання електроенергії виробничими підприємствами

Адреса профілю:

ORCID: 0000-0002-4453-1378

Scopus Author ID: 55340591100

Web of science ResearcherID:

https://publons.com/researcher/3476081/

https://scholar.google.com.ua/citations?user=wn3-kWcAAAAJ&hl=ru

Основні публікації:

Vypanasenko S. Informational and methodological support for energy efficiency control/S. Vypanasenko, N. Dreshpak// Power Engineering, Control and Information Technologies in Geotechnical Systems.CRC Press/Balkema, 2015. – Vol. 2 − p. 53-57 .

Vypanasenko S. The features of energy efficiency measurement and control of production processes/S. Vypanasenko, N. Dreshpak// Netherlands: CRC Press/Balkema, 2013. – Vol. 1 − p. 71-78 .

Системи енергоменеджменту та їх математичне забезпечення: навч. посібник / Г.Г. Півняк, С.І. Випанасенко, О.І. Хованська, Ю.В. Хацкевич, Н.С. Дрешпак. - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 214 с.

Індукційний нагрів в електротехнології демонтажу рознімних з’єднань деталей: монографія /Н.С. Дрешпак. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 102 с.

Пат. України 43365, МПК В23Р19/02. Пристрій для індукційного розпресовування деталей/ Півняк Г.Г., Дрешпак Н.С.; заявник та патентовласник Національний гірничий університет. - № u 2009 03180; заявл. 03.04.2009; опубл. 10.08.2009, Бюл.№15.

Загальна кількість публікацій55з них:

- Монографій -1

- Підручників, навчальних посібників -1

- Статей у виданнях з високим імпакт-фактором - 4

- Статей у фахових виданнях - 24

- методичних розробок – 4

- патентів та авторських свідоцтв – 2

Дисципліни що викладаються

Бакалаврат:

«Теорія електромагнітного поля в задачах електропостачання»

«Інформаційні системи обліку енергії»

«Сталий розвиток енергетики»


Кімн. 1/43. тел. (056) 370-13-92, внутр. 2-92

E-mail: dreshpak.n.s@nmu.one

© 2006-2020 Інформація про сайт