Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Федоров1.jpg

Федоров Сергій Іванович

У 1987 році з відзнакою закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (нині Національний технічний університет «Дніпровська політехніка») за спеціальністю "Електропривод та автоматизація промислового устаткування". 

Звання, ступінь, посада. Старший викладач

4. Сфера наукових інтересів. Електрика, електроніка, нові джерела енергії, автомобілі, збагачення корисних копалин, виховання студентської молоді. 

Адреса профілю у Google, ORCID, Scopus, WoS, Scholar.

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4T9RSc8eLBeKqXuMRHXsyM95QS3gGp4wrpEZrHpuavYVdIzJd-JN7kAJuKk8n1bl0-fTEcXU1L_fTrY5oeGzjS9x6iHD3r1Hae05q0o8L1LslCndwUYDl8aA2n52dliEXFrX4saH9LYHBLrEJ4KH_XP_CTtQ&user=LJ-5DyAAAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-0164-5399

 Основні публікації (підручники, монографії, статті у Scopus або WoS) та дати гіперпосилання до них.

Fedir Shkrabets, Andrii Grebenyuk, Pavlo Krasovskyi, Oleksandr Ostapchuk, Serhii Fedorov The effect of “aging” on the technical characteristics of overhead power lines// ENERGETIKA;Lietuvos moksly akademija, (сдано до видавництва / sent to the publisher).

 Назва дисциплін, які викладаються викладачем.

Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація, Електротехніка, Основи електропостачання гірничих підприємств, Теорія електричних та магнітних полів. /

Metrology, standardization, certification and accreditation, Electrical engineering, Theory of electrical power supply of mining enterprises, Theory of electrical and magnetic fields.

Загальна кількість публікацій, з них:

- підручників

- навчальних посібників

- монографій

- статей у Scopus або WoS

- методичних розробок 3

- патентів та авторських свідоцтв більше 10 / more than 10

- відкриття

- інше (вказати).

© 2006-2022 Інформація про сайт