Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Иванов 1.jpg

 Іванов Олексій Борисович

Закінчив Дніпропетровський гірничий університет у 1960 р.

Професор, канд. техн. наук, професор кафедри електротехніки

Сфера наукових інтересів: 

електротехнічне та електромеханічне обладнання, електроенергетика

Адреса профілю:

Основні публікації:

· Electromagnetic compatibility in electric power supply systems: textbook for institutions of higher education: translation from Ukrainian by S.I. Kostritska and L.O. Tokar / I.V. Zhezhelenko, A.K. Shidlovsky, G.G. Pivnyak, Yu. L. Sayenko; editorsip of the English version and terminology by Professor O.B. Ivanov. - 2nd edition. – D: National Mining University, 2013. – 239 p.

· Англійська мова для студентів електромеханічних спеціальностей[Teкст]: навч. посібник / О.Б. Іванов, О.С. Бешта, О.М. Долгов та ін. – Д: Національний гірничий університет, 2013. – 318 с.

· Electrical generators driven by renewable energy systems / Oleksii B. Ivanov, Fedir P. Shkrbets, Jan Zawilak. – Wroclaw University of Technology. - Wroclaw, 2011. - 169 p.

· Transients in Electric Power Supply Systems: textbook for institutions of higher education / G. Pyvnyak, V. Vinoslavskiy, A. Rybalka, L. Nessen, V.Prokopenko; under the general editorship of G. Pivnyak,Akademician of National Academy of Sciences of Ukraine/ Editorship of the English version and terminology by Professors O. Ivanov an S. Kostritskaya – 5th edition: translation from Ukrainian. – Dnipropetrovsk: National Mining University. – 2009. – 406 p.

· Проектирование электрических машин: навчальний посібник/ Д.В. Ципленков, Ю.В. Куваєв, О.Б. Іванов, І.А. Кириллов; за ред. Ф.П. Шкрабця. – Д: Національний гірничий університет. – 2008. – 325 с.

· Transients in electric power supply systems. Volume I: підручник для студентів вищих навчальних закладів / G. Pyvnyak, V. Vinoslavskiy, A. Rybalka, L. Nessen; under the general editorship of G. Pivnyak, Akademician of National Academy of Sciences of Ukraine/ Editorship of the English version and terminology by Professors O.Ivanov an S. Kostritskaya– 4th edition: translation from Ukrainian. – Dnipropetrovsk: National Mining University. – 2005. – 246 p.

· Електротехніка, основи електроніки та мікропроцесорної техніки; навчальний посібник / Шкрабець Ф.П., Ципленков Д.В., Кував Ю.В., Іванов О.Б., Панченко В.І., Колб А.А. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. - 2004. -515 с.

· Енергетичні ресурси України: навчальний посібник / Шидловський А.К., Випанасенко С.І., Іванов О.Б. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. - 2003.-178 с.

· Електричні мережі систем електропостачання: навчальний посібник / Півняк Г.Г., Кігель Г.А., Волотковська Н.С., Ворохов Л.П., Іванов О.Б. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. – 2003. - 316 с.

· Беспроводное управление подводными аппаратами / Іванов О.Б., Кирилов І.А., Федоров С.І. – Гірнича електромеханіка та автоматика: науково-технічний збірник. Вип. 96. – с. 49 – 52.

· Работа тяговых электродвигателей рудничных электровозов при питании от контактной сети / Іванов О.Б., Абдель-Жавад С.А. - Наука і освіта. - Том 62. - Дніпропетровськ: "Техніка.–.2005.- с. 9-13.

· Анализ методов определения концентрации полезного компонента в слабых магнитных рудах / Іванов О.Б., Кирилов І.А., Федоров С.І. – Гірнича електромеханіка та автоматика.-2004.-Вип. 73.- c. 72-77.

· Управління електроприводом рудникових контактних електровозів при запобіганні електричних розрядів у струмознімальному вузлі / Іванов О.Б., Абдель-Жавад С.А. Гірнича електромеханіка та автоматика. - 2004. - Вип. 72.- c. 148-156.

 Викладає дисципліни 

«Електричні машини», «Електротехніка», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

 Загальна кількість публікацій – 83, 

  з них:

· підручників – 4;

· навчальних посібників - 5;

· методичних розробок – 11;

· патентів та авторських свідоцтв – 22;


© 2006-2022 Інформація про сайт