Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

khilov.jpg

Хілов Віктор Сергійович

(Народився у 19?? р.)

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри електротехніки

У 1976 р. закінчив гірничий інститут м. Дніпропетровська.

Спеціальність "Електропривод та автоматизація промислових установок", кваліфікація "інженер-електромеханік"

Д.т.н. (20?? р.) Тема дисертації - "___" за спеціальністю 05.09.03 – "Електротехнічні комплекси та системи" Професор з 20__ р.

Сфера наукових інтересів:

Розробкоа автоматизованих електромеханічних систем для гірничорудної промисловості України.

Адреса профілю:

ORCID: 0000-0002-5583-4323

Scopus Author ID: ???

Web of science ResearcherID: C-6781-2019

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ukr&user=QS37insAAAAJ

Основні публікації:

Khilov V. Drive systems of the drilling rigs for open pits in Ukraine: state and ways for improvement /V.Khilov, N.Hlukhova, A.Somin, V.Kiiko. E3S Web of Conferences 123, 01042 (2019) (https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/49/contents/contents.html ).

Khilov. V. Effect of The Types of Drive Systems of Drilling Rigs on The Rock Breaking Dynamics /V.Khilov, V.Triputen, M.Кuznetsov, A. Babiak . Seventh International Conference IEEE 2020 on Energy Efficient Systems (ESS) 2020, pp. 158-169.

Glukhova N. Integrated assessment of the state of sewage mine waters based on gas-discharge radiation method /N.Glukhova, V.Khilov, Y.Kharlamova, M.Isakova. E3S Web of Conferences 123, 01042 (2020) (https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/49/contents/contents.html)

Хілов В.С. Частотна сумсність приводних систем з динамікою бурових верстатів /В.С.Хілов, С.В.Кобиянький. Форум гірників – 2019 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 верес. 2019 р. С.252-260

Хілов В.С. Властивості об’єкта керування контуру частоти обертання електрогідромеханічного приводу. Всеукраінська наукова конференція Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: застосування, дослідження, освіта. Одеса, 15 квітня 2021, с.123-126.

Хілов В.С. Енергеєфективна система пуску електродвигуна змінного струму /В.С.Хілов, С.В.Кобиянький. Міжнародна науково-практична конференція енергозбереження та енергоефективність – 2019. Збірник тез. Дніпро. НТУ "ДП". 28-29 листопада 2019 р. С. 25-26.

Загальна кількість публікацій – 187, з них:

- Монографій -2

- Підручників, навчальних посібників - 2;

- Статей у виданнях з високим імпакт-фактором - 6;

- методичних розробок – 23;

- патентів та авторських свідоцтв – 13;

Керівництво аспірантами

Дисципліни що викладаються

Бакалаврат:

Теоретичні основи електротехніки

Кімн. 1/98. тел. (056) 373-07-70, внутр. 3-30

E-mail: khilov.v.s@nmu.one


© 2006-2022 Інформація про сайт