Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

khilov.jpg

Хілов Віктор Сергійович

(Народився у 1953 р.)

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри електротехніки

У 1976 р. закінчив гірничий інститут м. Дніпропетровська.

Спеціальність "Електропривод та автоматизація промислових установок", кваліфікація "інженер-електромеханік"

Д.т.н. (2011 р.) Тема дисертації - "Системи керування електромеханічними процесами в кар’єрних бурових верстатах" за спеціальністю 05.09.03 – "Електротехнічні комплекси та системи" Професор з 2013 р.

Сфера наукових інтересів:

Розробкоа автоматизованих електромеханічних систем для гірничорудної промисловості України.

Адреса профілю:

ORCID: 0000-0002-5583-4323

Web of science ResearcherID: C-6781-2019

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=QS37ihsAAAAJ

Основні публікації:

Підручник з дисципліни Khilov, V.S. Theoretical Fundamentals of Electrical Engineering: textbook / Ministry of Science and Education of Ukraine, National Mining University, 2018. – 467 p. за рекомендацією до друку вченою радою НТУ «Дніпровська політехніка» як підручник для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ВНЗ. Гриф НГУ.

Підручник з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (видавництво Каравела, Київ, 2021, 468 с.) за рекомендацією до друку вченою радою НТУ «Дніпровська політехніка» як підручник для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ВНЗ. Гриф НТУ «ДП».

Using Fuzzy Control Principles to Improve the Electromagnetic Compatibility of Electrical Supply and Electromechanical Systems/ V. Khilov, N. Glukhova, S. Fedorov, L. Pesotskaya/ 2022 IEEE 9th INTERNATIONAL International Conference on Energy Smart Systems (2022 IEEE ESS) in Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine.p.282-287

Khilov V.S. Recourse-saving control systems for electric drives of modernized drill rigs for open-mines of Ukraine. Multi-authored monograph “Prospects for developiong recourse-saving technologies in mineral mining and processing”. – UniversitasPetrosani, Romania: Universitas Publishing, 2022. – p. 368-396.

Khilov V.S. Effiency of fuzzy control in resource-saving electromechanical systems with elastic connections in mining enterprises in Ukraine. – Universitas Petrosani, Romania: Universitas Publishing, 2022. – p. 117-120.

Хілов В.С. Властивості об’єкта керування контуру частоти обертання електрогідромеханічного приводу. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: застосування, дослідження, освіта. Одеса, 2021 С.123-127.

Патент України на корисну модель №151630 «Пристрій плавного регулювання індуктивності електричного кола». Заеєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 25.08.2022.

A.V. Lisogor V.S. Khilov, M.L. Isakova Transient Determination in Circuit with Isolated Neutral when Single-Phase Touching. WIDENING OUR HORIZONS: The 17th International Forum for Students and Young Researchers, May 16-20, 2022, р. 60-62.

Участь у Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 22-23 вересня 2022 р.).

Хілов В.С. 5th International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Universitas Petroșani, Romania, October 11, 2022.

Khilov V., Kyrychenko M. PŁYNNA REGULACJA INDUKCYJNOŚCI OBWODU ELEKTRYCZNEGO. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 70): Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 22-23 вересня 2022 р.) р. 131-133. Google Scholar.

Хілов В.С., Кириченко М.С. Перехідні процеси при однополюсному дотику персоналу в колі з ізольованою нейтраллю. Український гірничій форум – 2021: материалы міжнар. научно-техническая конф., 4-5 листопада 2021 р. 326-331.

Участь у Міжнародної наукової інтернет-конференції «2022 IEEE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SMART SYSTEMS» (м. Київ, Україна – м. Переворськ, Польща, 22-23 вересня 2022 р.).

Виданнях Scopus та WEB of Science стаття Using Fuzzy Control Principles to Improve the Electromagnetic Compatibility of Electrical Supply and Electromechanical Systems Khilov V., Glukhova N., Pesotskaya L., Fedorov S.

Хілов В.С. Прийнята до друку у виданнях Scopus стаття міжнародній конференції 4Th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF) Khilov V., Identification of resistance torque on the roller cone bit in the drill rod rotation drive. Конференція буде проводитись 23 - 26 травня 2023 року.

Загальна кількість публікацій – 187, з них:

- Монографій -2

- Підручників, навчальних посібників - 2;

- Статей у виданнях з високим імпакт-фактором - 6;

- методичних розробок – 23;

- патентів та авторських свідоцтв – 13;

Керівництво аспірантами

Дисципліни що викладаються

Бакалаврат:

Теоретичні основи електротехніки

Кімн. 1/98.

E-mail: khilov.v.s@nmu.one


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт