Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

khilov.jpg

Хілов Віктор Сергійович

(Народився у 19?? р.)

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри електротехніки

У 1976 р. закінчив гірничий інститут м. Дніпропетровська.

Спеціальність "Електропривод та автоматизація промислових установок", кваліфікація "інженер-електромеханік"

Д.т.н. (20?? р.) Тема дисертації - "___" за спеціальністю 05.09.03 – "Електротехнічні комплекси та системи" Професор з 20__ р.

Сфера наукових інтересів:

Розробкоа автоматизованих електромеханічних систем для гірничорудної промисловості України.

Адреса профілю:

ORCID: 0000-0002-5583-4323

Scopus Author ID: ???

Web of science ResearcherID: C-6781-2019

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ukr&user=QS37insAAAAJ

Основні публікації:

Khilov, V.S. “Theoretical fundamentals of electric engineering” [Текст]: підручник / В.С.Хілов. ––Дніпропетровськ, НГУ, 2018. – 468 с.

Хілов, В.С «Системи керування автоматизованими електроприводами кар’єрних верстатів шарошкового буріння» [Текст]: / В.С.Хілов, – Дніпропетровськ: 2013.– 256 c

Khilov, V.S. A solution to the problem of frequency compatibility between drive system and dynamic parameters of drilling rings [Text] / V.S.Khilov, - Energy Efficiency Impotent of Geotechnical Systems. – 2013. – p. 93-103

Іванов, О.Б. Англійська мова для студентів електромеханічних спеціальностей. [Текст]: навч. посібник / О.Б. Іванов, О.С. Бешта, О.М. Долгов та ін. –. Д.: НГУ, 2013. – 318 с.

Загальна кількість публікацій – 187, з них:

- Монографій -2

- Підручників, навчальних посібників - 2;

- Статей у виданнях з високим імпакт-фактором - 6;

- методичних розробок – 23;

- патентів та авторських свідоцтв – 13;

Керівництво аспірантами

Дисципліни що викладаються

Бакалаврат:

Теоретичні основи електротехніки

Кімн. 1/98. тел. (056) 373-07-70, внутр. 3-30

E-mail: khilov.v.s@nmu.one


© 2006-2020 Інформація про сайт