Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Колб.jpg

 Колб Андрій Антонович

(Народився у 1974 р.)

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електротехніки

Закінчив Державну гірничу академію України у 1996 р.

Спеціальність "Електропривод та автоматизація промислових установок і технологічних комплексів", кваліфікація "інженер-електрик"

К.т.н. (2001 р.) Тема дисертації - "Післяремонтні випробування перевантажувальної здатності методом динамічного навантаження та підвищення швидкодії електропривода постійного струму" за спеціальністю 05.09.03 – "Електротехнічні комплекси та системи". Доцент з 2004 р.

Сфера наукових інтересів: 

розробка та дослідженням систем автоматичного керування якістю електроенергії

Адреса профілю:

ORCID: 0000-0002-4016-606X

Scopus Author ID: 55999500300

Web of science ResearcherID: C-7333-2018

https://publons.com/researcher/1972888/andrii-kolb/

Google Scholar

Основні публікації:

Pazynich, Y., Kolb, A., & Potempa, M., "Implementation of Energy Safety Policy in Ukraine by Means of Energy Saving in Electric Drive Systems", Advanced Engineering Forum, Vol. 25, pp. 96-105, 2017

Колб А.А. К расчету энергетических показателей частотно-регулируемого асинхронного электропривода в установившемся режиме // [Текст] / А.А. Колб, Ант. А. Колб // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. -техн. зб. - 2017. - Вип. 99. – С. 26-28.

Shkrabets, F.P., Tsyplenkov, D.V., Kolb, A.A., Grebenuk, A.N. and Panchenko, V.I. "Improved Design of Low-Speed Inductor Generator for Wind Turbines with Vertical Axis of Rotation", Journal Article Mechanics, Materials Science & Engineering, 15, 2018, ISSN: 2412-5954.

Колб А.А. Вплив внутрішніх і перехресних зворотних зв'язків на динаміку частотно-регульованого асинхронного електроприводу // [Текст] / А.А. Колб, Ант. А. Колб, Д.В. Ципленков, А.В. Бобров // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. - техн. зб. - 2019. - Вип. 101. – С. 21-25.

Kolb, A., Pazynich, Y., Mirek, A., & Petinova, O. (2020). Influence of voltage reserve on the parameters of parallel power active compensators in mining. E3S Web of Conferences, 201, 01024. doi:10.1051/e3sconf/202020101024

 Загальна кількість публікацій – 103, з них:

· навчальних посібників - 4;

· методичних розробок – 7;

· патентів та авторських свідоцтв – 6;

 Викладає дисципліни 

«Теоретичні основи електротехніки»

«Спеціальні питання електричних машин»

«Електрообладнання гірничих машин та установок» 

«Математичне моделювання та прикладні програми в розрахунках систем з відновлюваними джерелами енергії»


Кімн. 1/42. 

E-mail: kolb.a.a@nmu.one


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт