Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Колб.jpg

 Колб Андрій Антонович

(Народився у 1974 р.)

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електротехніки

Закінчив Державну гірничу академію України у 1996 р.

Спеціальність "Електропривод та автоматизація промислових установок і технологічних комплексів", кваліфікація "інженер-електрик"

К.т.н. (2001 р.) Тема дисертації - "Післяремонтні випробування перевантажувальної здатності методом динамічного навантаження та підвищення швидкодії електропривода постійного струму" за спеціальністю 05.09.03 – "Електротехнічні комплекси та системи". Доцент з 2004 р.

Сфера наукових інтересів: 

розробка та дослідженням систем автоматичного керування якістю електроенергії

Адреса профілю:

ORCID: 0000-0002-4016-606X

Scopus Author ID: 55999500300

Web of science ResearcherID: C-7333-2018

https://publons.com/researcher/1972888/andrii-kolb/

Google Scholar

Основні публікації:

Шкрабець Ф.П. Електротехніка, основи електроніки та мікропроцесорної техніки. Навчальний посібник [Текст] / Ф.П. Шкрабець, Д.В. Ципленков, Ю.В. Куваєв, О.Б. Іванов, В.І. Панченко, А.А. Колб. – Д.: Національний гірничий університет, 2004 – 515 с.

Колб Ант. А. Теорія електроприводу: Навчальний посібник [Текст] / Колб Ант.А., Колб А.А. – Д.: Національний гірничий університет, 2006 – 511 с. .

Kolb A. The accumulation of Energy of the Recuperation of the Electrified Transport by Capacity Storages / A. Kolb, D. Tsyplenkov, T. Vvedenska // Scientific Reports on Resource Issues – Freiberg, Germany : Technische University Bergakademie Freiberg, 2012. – 2. – С. 125 - 129.·

Kolb A. ENERGY SAVING IN ELECTRIFIED TRANSPORT BY CAPACITY STORAGES / A. Kolb // Energy Efficiency Improvement of Geotechnical Systems – London : Taylor & Francis Group, 2013. – Р. 121 - 124.

Колб, А.А. Гибридные фильтры в устройствах управления качеством электроэнергии [Текст] / А.А. Колб // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19) . – С. 250-253

Shkrabets, F.P., Tsyplenkov, D.V., Kolb, A.A., Grebenuk, A.N. and Panchenko, V.I. "Improved Design of Low-Speed Inductor Generator for Wind Turbines with Vertical Axis of Rotation", Journal Article Mechanics, Materials Science & Engineering, 15, 2018, ISSN: 2412-5954.·

 Загальна кількість публікацій – 103, з них:

· навчальних посібників - 2;

· методичних розробок – 7;

· патентів та авторських свідоцтв – 6;

 Викладає дисципліни 

«Електричні машини»

«Електротехніка»

«Спеціальні питання електричних машин»

«Системи перетворення в нетрадиційній енергетиц» 

«Математичне моделювання та прикладні програми в розрахунках систем з відновлюваними джерелами енергії»


Кімн. 1/46. тел. (056) 373-07-70, внутр. 3-30

E-mail: kolb.a.a@nmu.one


© 2006-2021 Інформація про сайт