Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Лябагова Тетяна Валеріївна
Liabahova.jpg

Рік вступу до аспірантури:

2020

Спеціальність:

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Тема наукового дослідження:

Підвищення енергоефективності вітрової електростанції з асинхронними генераторами подвійного живлення

Науковий керівник:

Іванов Олексій Борисович, к.т.н., професор кафедри «Електротехніки» Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Науково-дослідницька діяльність:

Підвищення енергоефективності вітрової електростанції з асинхронними генераторами подвійного живлення

Статті у закордонних виданнях:

1. Liabahova T., Tsyplenkov D., Panchenko V. «Wolnoobrotowy generator tarczowy do elektrowni wiatrowej»/Generacja – Przesył – Wykorzystanie GPW 2016. Praca zbiorowa pod redakcją Macieja Gwoździewicza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. -  Wrocław, 2016. – S. 168-179.

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних:

1. Liabahova T., Tsyplenkov D., Panchenko V. «Wolnoobrotowy generator tarczowy do elektrowni wiatrowej» / Generacja – Przesył – Wykorzystanie GPW 2016, 2-4 grudnia, 2016, Wrocław, Polska.  

2. Лябагова Т.В., Гребенюк А.Н. «Система гарячого водопостачання дитячого садка на основі відновлюваних джерел енергії» / Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті, Київ, Україна.

3.Liabahova T., Ivanov O., Tsyplenkov D., Kyrychenko M. «Analiza generator asynchronicznego dwustronnego zasilania do elektrowni wiatrowej» / Generacja – Przesył – Wykorzystanie GPW 2016, 8 grudnia, 2018, Wrocław, Polska.

4. Conference «Widening our horizons The 14th International Forum for Students and Young Researchers», April 11-12, 2019, Ukraine.

5. Лябагова Т.В., Кириченко М.С. «Аналіз змін у законодавстві України в галузі вітроенергетики» / VII Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток бізнес-аналітики, обліку та опадаткування в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем», 11-12 квітня, 2019, місто Дніпро, Україна.

6. International conference "Transposition of the Acquis Communautaire: Migration and Environment", 2019, Cottbus, Germany.

 

Грантові заявки:

1.   DAAD Навчальні семінари. Internship “Challenges of Sustainability in the Industrial Sector in Countries with Economies in Transition”, Brandenburg University of Technology (Cottbus-Seftenberg, Germany), 11.11.2019 – 22.11.2019.

2. DAAD Навчальні семінари «Забезпечення сталого розвитку в індустріальній сфері», 2020.

 

Міжнародні стажування та академічна мобільність:

1.  Study Seminar "Challenges of Sustainbillity in the Industrial Sector in Countries with Economies in transition", 2019, Cottbus, Germany.

 

Навчально-методична робота:

 

Дисципліни що викладаються

(лабораторні роботи)

Електричні машини, електроматеріалознавство, електротехніка, основи вітроенергетики, основи метрології та електричних вимірювань,  основи електропостачання гірничих підприємств

 

Володіння мовами:

 

Українська - рівень вільного володіння.

Російська - рівень вільного володіння.

Польська - рівень середнього знання.

Англійська - рівень середнього знання.

 

© 2006-2022 Інформація про сайт