Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Redkol.jpg Vumogy.jpg Arch.jpg Kont.jpg

Вимоги до  оформлення статей

 Параметри сторінки: формат А4, всі поля по 2,5 см; нижній колонтитул: 2 см; верхній – 1,6 см.

 УДК – шрифт Times New Roman 10 pt, відступ першого рядка – немає, міжрядковий інтервал одинарний; вирівнювання – ліворуч

 О.Б. Іванов, д-р (канд.) техн. наук – шрифт Times New Roman 10 pt, напівжирний курсив

(Країна, Місто, Назва організації) – шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, відступ першого рядка – немає, вирівнювання – ліворуч.

Назва статті: шрифт Times New Roman 11 pt,

Напівжирний, проПИСНІ ЛІТЕРИ, відступ до: 1 рядок,

відступ після: 1 рядок, вирівнювання - по центру

Основний текст статті повинен бути набраний у форматі файлу текстового редактора Microsoft Word: Основний текст: шрифт Times New Roman 10 pt, відступ першого рядка - 0,75 см, вирівнювання - по ширині. Стиль: Звичайний. Розстановка переносів автоматична, ширина зони переносів слів – 0,25 см.

 Основні підзаголовки: шрифт Times New Roman 10 pt, напівжирний, малі літери, відступ першого рядканемає, вирівнюванняліворуч, до підзаголовка залишати один порожній рядок.

 Другорядні підзаголовки: шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, відступ першого рядка - ні, вирівнювання - зліва, до підзаголовка залишати один порожній рядок

       Таблиці розташовувати в абзаці зі стилем: Звичайний. Номер таблиці: стиль Звичайний, вирівнювання по правому краю. Одиниці виміру, бажано в "шапці" таблиці, а не в самій таблиці. Таблиця повинна бути розташована по можливості ближче до першій посиланням на неї.

Таблиця 1. шрифт Times New Roman 10 pt,

Короткий заголовок таблиці: шрифт Times New Roman 9 pt,

напівжирный, відступ першого рядка – немає, вирівнювання – по центру

Тема всередині таблиці (шапка): шрифт Times New Roman 9 pt, напівжирный, відступ першого рядка– немає, вирівнювання – по центру.

До и после заголовка отступать строку не надо.

Довжина,

м

Текст таблиці: шрифт Times New Roman 9 pt, відступ першого рядка – немає, вирівнювання – по лівому краю. До і після тексту всередині таблиці відступати рядок не треба

250

Формулы: вирівнювання – праворуч. Нумерація формул - в круглих дужках.До і після формул залишати один порожній рядок. Між формулами залишати порожню рядок не треба

c2= a2+b2 .                                                                                  (1)

Формули набираються в редакторі формул Equation 3.0. Вимоги до редактора формул:

treb1.jpg

Рисунки. На всі рисунки мають бути посилання в тексті, пронумеровані арабськими цифрами (1, 2, 3 ..) в порядку їх згадування в тексті (наприклад: рис. 1, а). Рисунки в тексті розташовуються аналогічно таблицями (див. вище). Написи на рисунках мають бути виконані, по можливості, шрифтом розміру не менше 10 або 9 pt. Товщина ліній на рисунках повинна бути не менше 0,5 pt.

                                                      treb2.jpg

Рис.1. Підрисуночний підпис обов'язковий: шрифт Times New Roman 9 pt, напівжирный

Відступ першого рядка - немає, вирівнювання - по центру 

Після підрисуночного підпису відступати один рядок

Рисунки та фотографії (растрові, чорно-білі, з максимально можливим розрішенням) повинні бути вставлені в текст статті як Об'єкт WORD.

Посилання на літературу повинні слідувати в порядку їх появи в тексті, номер посилання в квадратних дужках повинен слідувати за будь-яким твердженням, положенням або за прізвищем автора. 

Список літератури

(шрифт Times New Roman 9 pt, напівжирний, вирівнювання по центру, до та після заголовка відступати  рядок) 

Список літератури повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

Анотація

Аннотація повинна бути представлена окремим файлом за таким зразком: 

УДК

Заголовок статті: шрифт Times New Roman 10 pt, напівжирний /Автори А.А.//Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. – С.

Анотація повинна бути вичерпною і точно сформульованою, що містить вихідні підстави та отримані висновки. Рекомендований обсяг 3-4 рядки. Шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, відступ першого рядка – немає, вирівнювання – по ширині.

Анотація повинна бути представленаа на українській або російській (окремими абзацами, УДК, назва та авторів не повторювати!) мовах, навіть у разі написання основного тексту російською мовою. Між варіантами анотації українською та російською мовами залишати порожній рядок.

 Відомості про авторів:

Відомості про авторів надаються окремим файлом у довільній формі. Обов'язково вони повинні включати в себе повні прізвище, ім'я та по батькові (українською мовою), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (в т.ч. назву кафедри, відділу), контактні телефони, e-mail (якщо є). 

Порядок надання матеріалу до редколегії 

1.       Стаття повинна бути оформлена відповідно до вищезазначених вимог. Обсяг статті не не більше 6-ти сторінок формату A4. Заповнення останньої сторінки – не менш 80 %.

2.       Стаття повинна бути представлена ​​в друкованому вигляді в 1 примірнику і в електронному вигляді на будь-якому носії або електронною поштою за адресою:

shkrabetsF@nmu.org.ua      или      nmu.em@ua.fm

3.       Вартість публікації - 25 грн. за 1 сторінку статті. Оплата при поданні матеріалів до редакції.

4.       Матеріали приймаються тільки за наявності експертного висновку та рецензії.

5.       Рішення про опублікування статті приймає редакційна колегія.

6.       Прийняті в друк матеріали авторам не повертаються.

7.       У разі невідповідності зазначеним вимогам, матеріал статті до публікації не приймається.


Редколегія збірника "Гірнича електромеханіка та автоматика"

49005, Украіна, м. Дніпропетровськ, просп. К.Маркса, 19, каф. "Відновлюванихе джерели енергії".

Редколегія збірника "Гірнича електромеханіка та автоматика" 

В науково-технічному збірнику "Гірнича електромеханіка та автоматика" публікуються роботи за наступними напрямками: Електрифікація гірничих робіт; електрообладнання гірничої промисловості; електромеханіка; енергозбереження та енергоефективність, математичне моделювання і автоматизація виробничих процесів та проектних робіт гірничої промисловості; контроль технологічних процесів; механізація гірничого виробництва; гірничі машини та комплекси; технічні прилади забезпеченнярудничной аерології та охорони праці; наукова і виробнича реклама

Завантажити вимоги у форматі PDF


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт