Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Цыпленков

Ципленков Дмитро Володимирович

(Народився у 1975 р.)

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електротехніки

Закінчив Державну гірничу академію України у 1997 р.

Спеціальність "Електропривод та автоматизація промислових установок і технологічних комплексів", кваліфікація "інженер-електромеханік"

К.т.н. (2002 р.) Тема дисертації - "Пристрої спостереження у асинхронному електроприводі з векторним керуванням" за спеціальністю 05.09.03 – "Електротехнічні комплекси та системи" Доцент з 2004 р.

cert_ts.png

Сфера наукових інтересів:

Електричні машини, вітроенергетика, відновлювана енергетика

Адреса профілю:

ORCID: 0000-0002-0378-5400

Scopus Author ID: 55998534500

Web of science ResearcherID: C-4358-2018

https://publons.com/researcher/1975343/

https://scholar.google.com.ua/citations?user=CIq5tPIAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Основні публікації:

Shkrabets, F.P., Tsyplenkov, D.V., Kolb, A.A., Grebenuk, A.N. and Panchenko, V.I. "Improved Design of Low-Speed Inductor Generator for Wind Turbines with Vertical Axis of Rotation", Journal Article Mechanics, Materials Science & Engineering, 15, 2018, ISSN: 2412-5954..

Justification of the optimum operation of electromechanical system for production and distribution of pressurized air / O.V. Bobrov, D. V.Tsyplenkov, A. M. Grebeniuk, M.S.Kyrychenko // Науковий вісник Національного гірничого університету : НГУ, 2019. – № 2. – С. 132 – 137.

Мещеряков Л.І. Програмне забезпечення інформаційної системи розрахунку основних параметрів сонячних установок / Л.І. Мещеряков, Д.В. Ципленков, Я.К. Жарко // Гірнича електромеханіка та автоматика : наук.-техн. зб. : НГУ, 2018. – № 100. – С. 108-115.

Вплив внутрішніх і перехресних зворотних зв'язків на динаміку частотно-регульованого асинхронного електроприводу / А.А. Колб, Ант.А. Колб, Д.В. Ципленков, А.В. Бобров // Гірнича електромеханіка та автоматика : наук.-техн. зб. : НГУ, 2019. – № 101. – С. 21-24.

Justification of the optimum operation of electromechanical system for production and distribution of pressurized air / O.V. Bobrov, D.V.Tsyplenkov, A.M.Grebeniuk, M.S.Kyrychenko // Науковий вісник Національного гірничого університету : НГУ, 2019. – № 2. – С. 132 – 137.

Загальна кількість публікацій52з них:

- Монографій -2

- Підручників, навчальних посібників - 6;

- Статей у виданнях з високим імпакт-фактором - 4;

- Статей у фахових виданнях - 28;

- методичних розробок – 11;

- патентів та авторських свідоцтв – 1;

Участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент

Офіційний опонент здобувача Балійчук О.Ю., к.т.н., 05.22.09, захист 24.12.2015 р., спеціалізована вчена рада Д 08.820.01 при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Тема роботи "Підвищення терміну служби допоміжних машин електропоїздів змінного струму"

Офіційний опонент здобувача Немудрий І.Ю., к.т.н. 05.09.03, захист 18.12.2015 р., спеціалізована вчена рада Д.08.080.07 при Державному ВНЗ "Національний гірничий університет". Тема роботи: "Підвищення ефективності електромеханічної системи вітроелектричних установок з аеродинамічною мультиплікацією"

Офіційний опонент здобувача Новіков В.Ф., к.т.н., 05.22.09, захист 30.06.2016 р., спеціалізована вчена рада Д 08.820.01 при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Тема роботи "Визначення раціональних параметрів тягового лінійного двигуна для високошвидкісного електротранспорту".

Офіційний опонент здобувача Друбецький А.Ю., к.т.н., 05.22.09, захист 24.03.2018 р., спеціалізована вчена рада Д 08.820.01 при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Тема роботи " Удосконалення системи взаємного навантаження тягових двигунів постійного та пульсуючого струму".

Керівництво аспірантами

Суворкін Олександр Олександрович – з 2017 року.

Дисципліни що викладаються

Бакалаврат:

Електротехніка (для 131, 132, 133, 274 спеціальностей)

Основи вітроенергетики (141-ї спеціальності)

Електричні машини (для 141-ї спеціальності)

Основи та термінологія у галузі електроенергетики (для 035-ї спеціальності)

Магістратура

Математичне, комп'ютерне та фізичне моделювання в енергетиці (для 141-ї спеціальності)

Мікропроцесорні системи керування та захисту (для 141-ї спеціальності)

Аспірантура (141-ша спеціальність)

Наукові проблеми розвитку електроенергетики та електромеханіки

Проблематика побудови та експлуатації складних систем розподіленої генерації

Системи електропостачання та електрообладнання потужних технологічних і технічних комплексів з особливими умовами експлуатації

Кімн. 1/43. тел. (056) 370-13-92, внутр. 2-92

E-mail: tsyplenkov.d.v@nmu.one


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт